ขั้นตอนการต่อภาษีและ พ.ร.บ.

1

รับจดหมายแจ้งเตือน

มิตซู ลีสซิ่ง จะส่งจดหมายแจ้งเตือนต่อภาษีรถยนต์ประจำปีให้ลูกค้า ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนภาษีหมดอายุ

2

ชำระเงิน

นำแบบฟอร์มที่ได้รับไปชำระผ่านช่องทางตามที่ระบุ ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันครบกำหนด

3

รับป้ายการแสดงการเสียภาษีรถยนต์

ลูกค้าท่านจะได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี พร้อมสำเนาเล่มทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ (หลังจากบริษัทฯ ได้รับชำระค่าภาษีและเอกสารครบถ้วน)

คำถามที่พบบ่อย

มิตซู ลีสซิ่ง ต่อภาษีและ พ.ร.บ. ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือไม่ ?

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ล๊อคตั้นวัฒนาฯ บริษัทนายหน้าประกันเป็นผู้ดูแลและดำเนินการให้

 • กรณีที่ลูกค้าต่อภาษีและ พ.ร.บ.กับทางบริษัทฯ ลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ เพิ่มเติม
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการต่อ พ.ร.บ.ด้วยตัวเอง ต้องชำระเงินตามแบบฟอร์มและส่งส่วนท้าย พ.ร.บ..มาให้ที่บริษัทฯ ผ่านบริการ มิตซู ลีสซิ่ง ออนไลน์ หรืออีเมล cs-support@mitsuleasing.com
ชำระค่าต่อภาษีและ พ.ร.บ. ล่วงหน้าได้กี่เดือน และถ้าชำระล่าช้าจะมีค่าปรับหรือไม่ ?
ต่อภาษีและ พ.ร.บ. ก่อนล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนที่ภาษีรถยนต์จะขาด ส่วนการชำระล่าช้าหลังจากที่ภาษีขาดแล้ว จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ
ต่อภาษีแล้วทำป้ายภาษีหาย ต้องทำอย่างไร ?

ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ 2 ทางเลือก

 1. ให้บริษัทฯ ดำเนินการคัดป้ายแสดงภาษีรถยนต์ให้ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท โดยใช้เอกสาร ดังนึ้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • ในกรณีนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับองบริษัท มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  • ใบแจ้งความตัวจริง (สำหรับป้ายทะเบียนต่างจังหวัด)
 2. ลูกค้าดำเนินการด้วยตัวเอง โดยขอมัดจำเล่มทะเบียนที่บริษัทฯ โดยใช้เอกสาร ดังนึ้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เงินมัดจำเล่มทะเบียน 5,000 บาท และค่าทำเอกสาร 500 บาท (เงินมัดจำดังกล่าวจะคืนให้ลูกค้าเมื่อนำเล่มทะเบียนมาคืนที่บริษัทฯ)
  • หนังสือมอบอำนาจจากผู้เช่าซื้อ ในกรณีลูกค้าให้ผู้อื่นมารับเล่มทะเบียนแทน
หากมีค่าปรับในกรณีที่ขับรถยนต์ผิดกฎจราจร ต้องทำอย่างไร ?
ลูกค้าต้องชำระค่าปรับด้านการทำผิดกฎจราจร และส่งหลักฐานหนังสือถอนอายัดที่ออกโดยเจ้าหน้าที่เข้ามายังบริษัทก่อน จึงจะสามารถแจ้งการต่อภาษีประจำปีได้
หากนำรถไปติดตั้งแก๊ส (NGV) แล้วต้องชำระค่าภาษีเท่าเดิมหรือไม่ อย่างไร ?
ในปีถัดไปลูกค้าจะชำระค่าภาษีน้อยลง 25% ของค่าภาษีเดิม ซึ่งก่อนที่จะต่อภาษีได้ลูกค้าต้องนำรถไปตรวจสภาพแล้วส่งหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเข้ามายังบริษัท (กรณีนี้ลูกค้าต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนต่อภาษีรถยนต์ทุกปี)