คำถามที่พบบ่อย

มิตซู ลีสซิ่ง ต่อภาษีและ พ.ร.บ. ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือไม่ ?

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ล๊อคตั้นวัฒนาฯ บริษัทนายหน้าประกันเป็นผู้ดูแลและดำเนินการให้

 • กรณีที่ลูกค้าต่อภาษีและ พ.ร.บ.กับทางบริษัทฯ ลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ เพิ่มเติม
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการต่อ พ.ร.บ.ด้วยตัวเอง ต้องชำระเงินตามแบบฟอร์มและส่งส่วนท้าย พ.ร.บ..มาให้ที่บริษัทฯ ผ่านบริการ มิตซู ลีสซิ่ง ออนไลน์ หรืออีเมล cs-support@mitsuleasing.com
หากเลยกำหนดชำระค่างวด ลูกค้าสามารถชำระได้ถึงเมื่อไหร่ ?
นับจากวันครบกำหนดชำระ ลูกค้าสามารถชำระอย่างล่าช้าภายใน 4 วัน (รวมวันหยุดทำการแล้ว)
สอบถามยอดปิดบัญชีผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?
ลูกค้า มิตซู ลีสซิ่ง สามารถตรวจสอบยอดปิดบัญชีด้วยตัวเอง โดยโทร. 02-2074000 กด 1 เจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนยอดปิดบัญชีให้ทราบ
ใช้เอกสารอะไรบ้างในการปิดบัญชี ?

บริษัทจะมีเอกสารชี้แจงส่งไปให้ในเอกสารชุดปิดบัญชี ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนา)
 • สำเนาป้ายภาษี (กรณีลูกค้าต่อภาษีเอง)
 • หนังสือมอบอำนาจ (เอกสารบริษัทส่งไปให้)
 • แบบคำขอโอนรับโอน (เอกสารบริษัทส่งไปให้)
 • สำเนาใบชำระเงินค่าปิดบัญชี
เมื่อได้รับจดหมายแจ้งปิดบัญชีจะต้องชำระเงินค่าโอนกรรมสิทธิ์เมื่อไหร่ ?
ลูกค้าสามารถใช้ใบชำระเงินที่ส่งไปให้ชำระได้ทันที จนถึงวันที่ครบกำหนดค่างวดวันสุดท้าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์ผู้เช่าซื้อมีอะไรบ้าง ?
 • ค่างวดที่ค้างชำระ (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิ์ 4,000 บาท
 • ค่างวดล่วงหน้า 2 งวด
 • การโอนสิทธิ์สัญญาเป็นผู้เช่าซื้อใหม่จึงจะสมบูรณ์
ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ไหม อย่างไร ?

ได้ โดยลูกค้า มิตซู ลีสซิ่ง สามารถตรวจสอบยอดปิดบัญชีด้วยตัวเอง โทร. 02-2074000 กด 1 เจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนยอดปิดบัญชีและขั้นตอนการปิดให้ทราบ