ผ่อนสบาย บริหารเงินได้คล่องตัวมากขึ้น

เมื่อจ่ายต่อเดือนน้อย จึงผ่อนสบายขึ้น และจ่ายค่างวดก้อนใหญ่ในครั้งสุดท้าย

จ่ายน้อยกว่าในช่วงแรก

ผ่อนนานสูงสุด 86 เดือน

เปลี่ยนรถเป็นรุ่นใหม่ได้
เมื่อผ่อนใกล้ครบ

สินเชื่อสมาร์ทบาย

เลือกได้ 3 ข้อเสนอ เมื่อสิ้นสุดสัญญาในช่วงแรก

นําเงินก้อนมาปิดส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเจ้าของรถยนต์
เปลี่ยนรถเป็นคันใหม่โดยใช้ส่วนต่างจากการขายรถเก่ามาเป็นเงินดาวน์
ผ่อนชําระให้นานขึ้นด้วยเงื่อนไขใหม่ ผ่อนได้นานสุด 96 เดือน*

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 - 65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเท่านั้น
 • มีรายได้เป็น 2 เท่าของค่างวด
 • มีอาชีพมั่นคงและมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลัง 1 ชุด
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัททั้งชุด / ภพ.20 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
 • เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน / บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่บ้านของผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน